A KONFERENICA CÉLJA

A konferencia célja az önkormányzatok hatékony működésének előmozdításával, az önkormányzati innovációval kapcsolatos magyarországi és nemzetközi tapasztalatok közzététele, megismerhetőségének biztosítása. A rendezvény középpontjában Közép-Kelet-Európa, a Visegrádi négyek országai állnak. A minket összekötő közös múlt és jelenünk kihívásai okán egymástól tanulnunk is érdemes. Bízom abban, hogy a konferencián résztvevők megtalálják azt a tématerületet, amelyhez kapcsolódva megoszthatják saját tapasztalataikat, bővíthetik ismereteiket.

FONTOS HATÁRIDŐK

2018. szeptember 17.

Szekcióelőadónak történő jelentkezés határideje

2018. szeptember 25.

A beküldött szekcióelőadás befogadásáról történő értesítés határideje

2018. november 9.

A hallgatói regisztráció határideje

A KONFERENCIÁIG HÁTRALÉVŐ IDŐ

Nap
Óra

ELŐADÓK

Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona
MTA levelező tagja
Magyar Tudományos Akadémia
Doc. Daniel Klimovský, PhD
Egyetemi docens
Comenius Egyetem, Pozsony (SK)
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Igazgató
Cseh Tudományos Akadémia Szociológia Intézet (CZ)
Prof. Dr. Stanislaw Mazur
Dékán
Krakkói Egyetem Közigazgatási Kar (PL)

november 15

09:30 - 10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00 - 10:15 KÖSZÖNTŐ
10:15 - 10:30 MEGNYITÓ
10:30 - 10:50
STANISLAW MAZUR
(CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, KRAKKÓ, LENGYELORSZÁG)
„INNOVÁCIÓ MINT A VÁLTOZÁS HAJTÓEREJE - A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ESETÉBEN”
10:50 - 11:10
TOMÁŠ KOSTELECKÝ
(INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES, PRÁGA, CSEHORSZÁG)
„HELYI ÖNKORMÁNYZATOK CSEHORSZÁGBAN – A POLITIKAI FELELŐSSÉG ÉS A FUNKCIONALITÁS KÖZTI DILEMMA”
11:10 - 11:30 KÁVÉSZÜNET
10:50 - 11:10
DANIEL KLIMOVSKÝ
(COMENIUS UNIVERSITY, POZSONY, SZLOVÁKIA)
„A SZLOVÁK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TAPASZTALATAI A KIHÍVÁSOK ÉS INNOVÁCIÓK TÜKRÉBEN: HÁROM ÉVTIZED ÁTTEKINTÉSE”
10:50 - 11:10
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA
(MTA, MAGYARORSZÁG)
„A HELYI KORMÁNYZÁS AKTUÁLIS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI MAGYARORSZÁGON”
11:10 - 11:30 KÉRDÉSEK
12:30 - 13:30 EBÉD
13:30 - 16:00 SZEKCIÓELŐADÁSOK 1
KÖZSZFÉRA INNOVÁCIÓK ÉS SZERVEZETI TANULÁS A HELYI KORMÁNYZÁSBAN
SZEKCIÓELNÖK: MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI); ILLÉSSY MIKLÓS (RENDSZERTERVEZŐ, BM ÖKI, KUTATÓ, MTA TK SZI)
NICOLEA URS (BABES-BOLYAI UNIVERSITY, KOLOZSVÁR, ROMÁNIA): A TECHNOLÓGIAI HULLÁM LOVASAI: ROMÁN VÁROSOK AZ E-KÖZIGAZGATÁS TÜKRÉBEN
MARIUSZ W. SIENKIEWICZ (MARIE CURIE SKLODOWSKA UNIVERSITY, LUBLIN, LENGYELORSZÁG): AZ INNOVÁCIÓS POLITIKA ÉS HELYI IRÁNYELV CÉLJAI ÉS ESZKÖZEI LENGYELORSZÁGBAN
NEMESLAKI ANDRÁS (BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): EGYEZTETÉS ALATT
SZABÓ TAMÁS (BM ÖKI, NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): EGYEZTETÉS ALATT
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 - 16:00 SZEKCIÓELŐADÁSOK 2
AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ GAZDÁLKODÁSA ÉS ALKALMAZKODÁSA A XXI. SZÁZAD TECHNOLÓGIAI, TÁRSADALMI (KULTURÁLIS) ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉHEZ
SZEKCIÓELNÖK: BUDAI BALÁZS (KUTATÁSVEZETŐ, BM ÖKI, HABILITÁLT EGYETEMI DOCENS, NKE), DOMBOVÁRI ELLA, (SZAKÉRTŐ, BM ÖKI, EGYETEMI DOCENS, ÓE)
CZÉKMANN ZSOLT-CSEH GERGELY-RITÓ EVELIN-SZABÓ BALÁZS (ME, MISKOLC, MAGYARORSZÁG): SZÜKSÉGE VAN A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNAK A VIRTUÁLIS VALÓSÁGRA? A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK DIGITÁLIS NAPRAKÉSZSÉGE EGY MAGYARORSZÁGI KONVERGENCIA RÉGIÓBAN
KÁDÁR MAGOR-BENEDEK ISTVÁN (BABES-BOLYAI UNIVERSITY, KOLOZSVÁR, ROMÁNIA): AZ ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE: A ROMÁNIAI ÖNKORMÁNYZATOK ONLINE KOMMUNIKÁCIÓJA
PETROVICS NÁNDOR (BCE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): KOOPERATÍV KÖZSZOLGÁLTATÁS – KONCEPCIÓK ÉS ESETTANULMÁNYOK
PÉTERFALVI ATTILA (NAIH, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSA A NAIH SZEMSZÖGÉBŐL
SZÁMADÓ RÓZA (BM ÖKI): ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KIBERBIZTONSÁG – A SZERVEZET ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁS FELKÉSZÜLTSÉGE
BUDAI BALÁZS (BM ÖKI, NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): MAGYARORSZÁGI ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓKEZELÉSI SZOKÁSAI 2017-2018-BAN
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 - 16:00 SZEKCIÓELŐADÁSOK 3
HELYI KORMÁNYZÁS ÉS RÉSZVÉTEL
SZEKCIÓELNÖK: CSANÁDI GÁBOR (KUTATÁSI ELNÖK, BM ÖKI, EGYETEMI TANÁR, ELTE); KOCSIS JÁNOS BALÁZS (KUTATÁSVEZETŐ, BM ÖKI, EGYETEMI DOCENS, BME)
KÁKAI LÁSZLÓ (PTE, PÉCS, MAGYARORSZÁG): EGYBEN HATÉKONYABB? LAKOSSÁGI PERCEPCIÓK AZ ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZAT KÉRDÉSKÖRÉHEZ
PONGRÁCZ ÉVA (UNIVERSITY OF ECONOMICS, POZSONY, SZLOVÁKIA): A SZOCIÁLIS GAZDASÁG SZEREPE A SZLOVÁKIKAI HELYI FEJLESZTÉSEKBEN
KŐSZEGHY LEA (MTA, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A MAGYARORSZÁGI VÁROSTERVEZÉSBEN, TERVEZÉSSZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN
KOCSIS JÁNOS BALÁZS (BM ÖKI, BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): LAKOSSÁG BEVONÁSÁNAK GYAKORLATA HAZAI ÖNKORMÁNYZATOK ESETÉBEN
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 - 16:00 SZEKCIÓELŐADÁSOK 4
FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT (HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KLÍMAMENEDZSMENT, ENERGIAGAZDÁLKODÁS)
SZEKCIÓELNÖK: BUKOVICS ISTVÁN (KUTATÁSI ELNÖK, BM ÖKI, EGYETEMI TANÁR, NKE)
ZONGOR GÁBOR (NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A MAGYAR HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TUDÁS ÁLLAPOTÁRÓL ÉS A VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
HEGEDŰS SZILÁRD (NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A CSEH, A SZLOVÁK ÉS A MAGYAR TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI KÉRDÉSEI
HOFFMANN ISTVÁN –PAPP DOROTTYA (ELTE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): FAKULTATÍV FELADATVÉGZÉS MINT AZ ÖNKORMÁNYZATI INNOVÁCIÓ ESZKÖZE
ONGJERTH RICHÁRD (BM ÖKI, BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A MEGYEI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORMOK KOORDINÁCIÓS ÉS PARTICIPÁCIÓS TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON
KOVÁCS ISTVÁN VILMOS (BM ÖKI, BCE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A HELYI VERSENYKÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ KUTATÁSI PROJEKT FŐ EREDMÉNYEI
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
16:00 ZÁRÁS

november 16

09:30 - 10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00 - 10:10 MEGNYITÓ – MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI)
10:10 - 10:30 KÖZSZFÉRA INNOVÁCIÓK ÉS SZERVEZETI TANULÁS A HELYI KORMÁNYZÁSBAN - I. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
10:30 - 10:50 AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ GAZDÁLKODÁSA ÉS ALKALMAZKODÁSA A XXI. SZÁZAD TECHNOLÓGIAI, TÁRSADALMI (KULTURÁLIS) ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉHEZ - II. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
10:50 - 11:10 KÁVÉSZÜNET
11:10 - 11:30 HELYI KORMÁNYZÁS ÉS RÉSZVÉTEL KÖRNYEZETÉHEZ - III. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
11:30 - 11:50 FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT (HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KLÍMAMENEDZSMENT, ENERGIAGAZDÁLKODÁS) - IV. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
11:50 - 12:20 KÉRDÉSEK
12:20 - 12:30 ZÁRÁS – MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI)
12:30 EBÉD

HELYSZÍN

Budapest Kongresszusi Központ

1123 Budapest, Jagelló út 1-3

www.bcc.hu